Niniejszy serwis został przygotowany przez Ipsen Pharma z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 („Ipsen Pharma” lub „Spółka”), jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Przystępując do korzystania z serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i praw majątkowych osób trzecich.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Ipsen Pharma Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe niezależnie od tego, czy są wyróżnione czcionką pogrubioną lub znakiem ®, czy też nie, stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Ipsen Pharma Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, zapisywanie, przenoszenie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości serwisu musi znaleźć się informacja o przysługujących Ipsen Pharma prawach autorskich. Legalnie użytkowane elementy serwisu lub znajdujące się w serwisie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.

Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i zapoznaniu się z informacją dołączoną do produktu leczniczego. Produkty wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracji publicznej. Ipsen Pharma zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do treści dotyczących produktów wydawanych na receptę poprzez zastosowanie weryfikacji użytkowników pozwalającej na dostęp jedynie osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Ipsen Pharma jako poufne. Ipsen Pharma nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Korzystanie z tej strony może być rejestrowane. Ipsen Pharma posiada prawo do użycia tej informacji do oceny statystycznej, w celu zapewnienia nieprzerwanej usługi oraz ulepszania serwisu. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Ipsen Pharma w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Ipsen Pharma dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne, nie może jednak tego zagwarantować. Ipsen Pharma nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Jednocześnie Ipsen Pharma zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek do informacji zawartych w serwisie w każdej chwili i bez uprzedzenia.

Ipsen Pharma informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Spółkę. Ipsen Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Polityka dotycząca plików cookie

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym na urządzenie (np. komputer), kiedy użytkownik otwiera niektóre witryny internetowe. Pliki cookie są powszechnie używane w celu umożliwienia funkcjonowania witryn internetowych lub usprawnienia ich funkcjonowania, a także w celu rozpoznania danego urządzenia przy kolejnych wizytach w celu przekazania stosownych informacji właścicielom witryny. Pliki cookie nie są wirusami — zawierają elementy tekstowe, a nie skompilowany kod — toteż nie mogą zostać wykonane na urządzeniu z dostępem do Internetu ani nie wpływają na jego działanie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Ipsen Pharma używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania usług i poprawiania ich jakości.

Każdy komputer, laptop, urządzenie PDA, telefon komórkowy, smartfon, tablet i/lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z możliwością połączenia ze stroną internetową może być urządzeniem z dostępem do Internetu.

Jak Ipsen Pharma używa plików cookie?

Ipsen Pharma używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania stron użytkownikom i tylko w przypadku uzyskania od nich wyraźnego zezwolenia. Nie zezwalamy na przenoszenie plików cookie do innych firm ani też nie zezwalamy innym firmom na dostęp do naszych plików cookie lub odczytywanie zawartych w nich informacji.

Nasza polityka wymaga otwartości i uczciwości wobec użytkownika odnośnie do sposobu używania przez nas plików cookie. Ipsen Pharma nigdy nie będzie używać plików cookie do celów związanych z reklamami lub do zbierania informacji na temat historii przeglądania witryny użytkownika.

Jakich typów plików cookie używamy?

„Pliki cookie sesji” to tymczasowe pliki cookie, które są aktywne do czasu wylogowania się użytkownika z witryny lub ich ważność wygasa po określonym czasie braku aktywności oraz mogą rejestrować następujące informacje: zarządzanie sesjami użytkownika, identyfikowanie czy użytkownik odwiedzał stronę wcześniej, jak często i z jakimi preferencjami, Loadbalancer, CQ5 cookie, czy użytkownik się logował. Pliki cookie sesji mają istotne znaczenie dla prawidłowego działania witryny, na przykład dla dostępu do jej obszaru logowania.

„Stałe pliki cookie” pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas (zależy to od czasu działania konkretnego pliku cookie) oraz rejestrują następujące informacje: identyfikowanie czy użytkownik odwiedzał stronę wcześniej, jak często i z jakimi preferencjami, Loadbalancer, CQ5 cookie, czy użytkownik się logował. W witrynach internetowych mogą być używane dwa rodzaje stałych plików cookie, które:

Mogą być zapisywane na urządzeniu użytkownika po pierwszym zalogowaniu się w witrynie. Takie pliki cookie zawierają unikatowy identyfikator firmy i są używane w celu oznaczenia witryny marką i do innych dostosowań.

 1. Mogą być zapisywane na urządzeniu użytkownika, aby witryna zapamiętała daną nazwę użytkownika. Tę opcję można wybrać, zaznaczając pole wyboru na stronie logowania. Zaznaczając pole wyboru, użytkownik zgadza się na przechowywanie i odczytywanie danego pliku cookie.
 2. Bezpieczeństwo

Aby zagwarantować, że jedynie Ipsen Pharma może używać naszych plików cookie, szyfrujemy całe pliki albo znajdujące się w nich wartości. Tylko Ipsen Pharma może odszyfrować plik cookie i odczytać znajdujące się w nim dane. Nigdy nie zapisujemy w naszych plikach cookie żadnych danych osobowych użytkownika. Stosowanie przez Ipsen Pharma plików cookie nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze ani w zainstalowanym oprogramowaniu.

Istnieje możliwość określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookie za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w komputerze.

Niniejsza witryna może wykorzystywać następujące usługi analityki sieciowej:

Adobe Analytics – świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”),

 • -Google Analytics – świadczoną przez Google, Inc. („Google”),
 • -Piwik,
 • -Webtrends12.

Ww. narzędzia analityczne wykorzystują pliki cookie na potrzeby analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników oraz analizy ruchu w celu doskonalenia witryny.

Adobe Analytics :

Adres IP uzyskiwany przez cookie jest anonimizowany przed przeprowadzeniem geolokalizacji. Adobe nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Adobe. Zbieranie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe można wyłączyć, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę przeglądarki, dostępną pod adresem http://www.adobe.com/Drivacv/optout

Google Analytics :

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania z witryny internetowej będą zazwyczaj przechowywane na serwerze Google w USA. Jeżeli jednak użytkownik znajduje się w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, jego adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. W wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA może zostać przesłany pełny adres użytkownika, który dopiero tam zostanie skrócony. W imieniu Ipsen Pharma Google będzie wykorzystywać te informacje w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie internetowej i korzystania z Internetu. Adres IP przesyłany z przeglądarki użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Użytkownik może spowodować, aby dane dotyczące używania sieci (w tym jego adres IP) generowane przez pliki cookie nie były przesyłane przez Google ani tam przetwarzane, pobierając i instalując niniejszą wtyczkę przeglądarki.

Piwik :

Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) nie zawierają danych osobowych i będą zapisywane na potrzeby analityki na serwerze obsługiwanym przez Ipsen Pharma Informacje dotyczące korzystania z sieci zbierane przez ten plik cookie nie będą przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może wyłączyć przypisanie unikatowego numeru identyfikacyjnego cookie analityki sieciowej do jego komputera, aby uniemożliwić agregację i analizę danych zebranych przez niniejszą witrynę internetową.

Obecnie jesteś zarejestrowany. Kliknij tutaj, aby zrezygnować.

Webtrends12 :

Użytkownik może w każdej chwili i ze skutkiem przyszłym zrezygnować z udostępniania danych gromadzonych w związku z tą technologią. W celu rezygnacji należy otworzyć następujący link:
https://ondemand.webtrends.com/support/optout.
Z chwilą rezygnacji na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie, którego jedynym zadaniem jest zablokowanie (w przyszłości) uwzględniania jakichkolwiek działań użytkownika w przeglądarce internetowej w opisanej powyżej analizie pseudonimizowanych danych dotyczących użytkowania.

Firmy zewnętrzne

Ipsen Pharma może osadzić w witrynie internetowej film wideo lub inną zawartość, pochodzącą od firm zewnętrznych. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową z osadzoną zawartością, może otrzymać pliki cookie z tej zawartości. Ipsen Pharmanie kontroluje tych plików cookie. Zalecamy, aby użytkownik wyszukał dotyczące ich informacje na witrynie danej firmy.

Ważne informacje o dyrektywie UE dotyczącej plików cookie dla państw członkowskich UE

A. Zakres

Wszystkie produkty cyfrowe, które wykorzystują pliki cookie do przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu. Obejmuje to:

 • -Strony internetowe
 • -Mobilne wersje stron internetowych
 • -Aplikacje
 • -eDetails

B. Podstawowe informacje o stanie wdrożenia dyrektywy

Przedmiotem dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/EC jest sposób wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii umożliwiających przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do przechowywanych informacji na sprzęcie użytkownika, takim jak komputer lub urządzenie mobilne. Dotyczy to nie tylko wszystkich naszych stron internetowych, lecz także każdego produktu cyfrowego (np. aplikacji, mobilnych wersji stron internetowych) zawierającego pliki cookie. Dyrektywa ogranicza korzystanie z plików cookie przez operatorów, ponieważ nakłada na nich obowiązek informowania odwiedzających o celu stosowania plików cookie i w związku z tym przed umieszczeniem plików cookie będziemy musieli uzyskać zgodę użytkownika.

Podobnie jak w przypadku każdej dyrektywy UE wymogi te muszą zostać wdrożone przez państwa członkowskie UE. W związku z tym szczegółowe wymagania w poszczególnych krajach, zwłaszcza te dotyczące rodzaju potrzebnej zgody (wyraźnej lub dorozumianej), zależą od przepisów wprowadzonych w danym kraju.

W Polsce dyrektywa została wdrożona poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku krajów, w których nie wdrożono dotąd dyrektywy, nie są wymagane żadne dalsze kroki, o ile dyrektywa ta, zgodnie z orzecznictwem ETS, nie będzie powodować bezpośrednich skutków prawnych w stosunkach pomiędzy osobami.

C. Treść dyrektywy

Czego dokładnie dotyczy dyrektywa i jak wpływa na miejscowe przepisy prawa?

W skrócie: wykorzystywanie plików cookie lub podobnych narzędzi dozwolone jest jedynie wtedy, gdy subskrybent lub użytkownik odpowiedniego urządzenia końcowego otrzymał jasne i wyczerpujące informacje o celu gromadzenia informacji oraz uzyskiwania dostępu do takich informacji oraz wyraził na to zgodę.

Powyższe zasady dotyczące przedstawiania informacji oraz uzyskiwania zgody nie dotyczą plików cookie wyłączonych z tych wymogów, takich jak:

 • -pliki cookie wykorzystywane jako „koszyk na zakupy” na stronie akceptanta;
 • -pliki cookie sesji użytkownika umożliwiające powiązanie działań użytkownika, gdy jest to konieczne do zapewnienia mu usługi, której oczekuje;
 • -pliki cookie, które rejestrują język użytkownika lub inne preferencje;
 • -pliki flash cookie wymagane przez odtwarzacz multimedialny do odtworzenia zawartości wybranej przez użytkownika.

Co do zasady przepisy dotyczące informowania i uzyskiwania wcześniejszej zgody odnoszą się do wszystkich plików cookie (poza plikami wyłączonymi z tego wymogu), takich jak:

 • śledzące pliki cookie wtyczek społecznościowych,
 • reklamy innych firm,
 • analizy własne.

Metryka:

Ipsen Pharma spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 84 194 713 Euro
Quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt, Francja
Tel.: +33 (0) 1 58 33 50 00 fax: +33 0 1 58 33 50 01
419 838 529 Rejestr handlowy Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – kod APE 6420Z – VAT
FR87 419 838 529.