Takie postępowanie nie jest zalecane. Zwiększenie zalecanego dawkowania na ogół nie przyspiesza działania produktu, a może nawet przynieść negatywne skutki. Dawkowanie podane w ulotce załączonej do opakowania albo zalecone przez lekarza lub farmaceutę najlepiej odpowiada rodzajowi i nasileniu twoich dolegliwości oraz potencjalnym przyczynom ich wystąpienia.